Werkwijze

Algemene informatie

Volwassenen kunnen bij Psychologenpraktijk Nuth terecht voor een passend zorgaanbod. Onze behandelaren bieden zorg aan binnen zowel de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) als de Specialistische GGZ (SGGZ). Behandelingen binnen de BGGZ zijn kortdurend en gericht op lichte tot matige psychische klachten. Behandelingen binnen de SGGZ zijn intensiever en gericht op terugkerende klachten en/of op klachten van complexere of ernstigere aard. Hierbij wordt er dieper ingegaan op de onderliggende oorzaken van de problemen en worden handvatten geboden om hier beter mee om te kunnen gaan. Welke zorg bij uw situatie en uw specifieke hulpvraag past, wordt – indien gewenst in overleg met uw huisarts – bepaald tijdens de intake. 


Welke klachten behandelen wij?

Onze behandelaren werken met wetenschappelijk onderbouwde methoden en zijn allemaal gecertificeerd, breed gespecialiseerd en deskundig in hun vak. Sommige klachten vallen helaas buiten onze expertises. Mocht u klachten ervaren waarvoor wij u de benodigde zorg niet kunnen bieden, denken wij uiteraard graag met u mee over alternatieven. Wellicht kennen wij een deskundige die u verder kan helpen met de zorg die u nodig heeft. Een overzicht van welke klachten wij wel en welke wij niet behandelen vindt u hier onder.

Deze klachten wel
Deze klachten niet

Deze klachten wel


Deze klachten niet

Onze Werkwijze

Hieronder vindt u een duidelijk overzicht van onze werkwijze. Zo ziet u goed waar u aan toe bent en wat u van ons kunt verwachten. Voorafgaand aan en na afronding van de behandeling zal u gevraagd worden een klachtenlijst in te vullen. Op deze manier kan het effect van de behandeling objectief worden vastgesteld. De zorgverzekeraar wil op deze wijze geïnformeerd worden over of de betreffende therapeut voldoet aan gestelde kwaliteitseisen. Uw gegevens worden hierin te allen tijde anoniem verwerkt. Medewerking aan deze effectmeting is geheel vrijblijvend en weigering heeft geen consequenties voor de verdere behandeling. 

Verwijsbrief

Om voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Met deze brief kunt u zich bij ons aanmelden.

Wachtlijst

Na aanmelding wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plaats is in de agenda wordt u benaderd voor het plannen van een intakegesprek. Hier vindt u onze actuele wachttijden.

Intake

Tijdens de intake worden uw klachten en uw unieke situatie in kaart gebracht. Met een duidelijk beeld van uw hulpvraag, kunnen wij goed inschatten welk zorgaanbod voor u passend is.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek wordt in overleg met u een behandelplan vormgegeven. Ook zullen we samen passende doelen formuleren en op basis van uw zorgvraag een aanpak bepalen.

Behandeling

Bent u tevreden met het behandelplan? Dan start de therapie. Tussendoor zullen evaluatie-momenten gepland worden om bij te houden waar we staan en of de behandeling naar wens verloopt.

Afronding

Ter afronding van de therapie zal een evaluatiegesprek plaatsvinden. Hierin bespreken we of alle doelen behaald zijn, hoe u de therapie ervaren heeft en hoe u de stappen die u gezet heeft kunt vasthouden.

Verwijsbrief

Om voor vergoeding van de behandeling door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Met deze brief kunt u zich bij ons aanmelden.

Wachtlijst

Na aanmelding wordt u op de wachtlijst geplaatst. Zodra er plaats is in de agenda wordt u benaderd voor het plannen van een intakegesprek. Hier vindt u onze actuele wachttijden.

Intake

Tijdens de intake worden uw klachten en uw unieke situatie in kaart gebracht. Met een duidelijk beeld van uw hulpvraag, kunnen wij goed inschatten welk zorgaanbod voor u passend is.

Adviesgesprek

In het adviesgesprek wordt in overleg met u een behandelplan vormgegeven. Ook zullen we samen passende doelen formuleren en op basis van uw zorgvraag een aanpak bepalen.

Behandeling

Bent u tevreden met het behandelplan? Dan start de therapie. Tussendoor zullen evaluatie-momenten gepland worden om bij te houden waar we staan en of de behandeling naar wens verloopt.

Afronding

Ter afronding van de therapie zal een evaluatiegesprek plaatsvinden. Hierin bespreken we of alle doelen behaald zijn, hoe u de therapie ervaren heeft en hoe u de stappen die u gezet heeft kunt vasthouden.


Overige Regelgeving

Waarneming

Indien uw behandelaar een enkele afspraak moet verzetten, is er geen waarneming. Bij langdurige afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte of vakantie zal – in samenspraak met u – uw behandeling door een van de andere behandelaren van Psychologenpraktijk Nuth worden overgenomen.

Crisis

Onze psychologen werken op afspraak. In geval van crisis tijdens de behandelperiode kunt u op werkdagen (09:00u – 13:00u) telefonisch contact opnemen met uw behandelaar. We beslissen dan gezamenlijk wat er op dat moment nodig is. Na 13.00 kunt u contact opnemen met uw huisarts of huisartsenpost van uw woonplaats.