Services

Psychologenpraktijk Nuth biedt verschillende therapievormen. Afhankelijk van uw zorgvraag en de deskundige visie van uw behandelaar en in overleg met u zal bepaald worden welke therapievorm wij u aanbieden.  

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) leert je te focussen op zaken die je zelf kunt beïnvloeden (eigen gedrag) en ervaringen waar je geen controle over kunt hebben (emoties en gedachten) simpelweg te accepteren. Het kernidee is dat vechten tegen oncontroleerbare ervaringen een waardevol leven in de weg staat. Een heldere uitleg over de werking van ACT vindt u hier.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) focust op de interactie tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Het gaat er vanuit dat gevoelens en gedrag voortkomen uit de ‘gekleurde bril’ van waaruit iemand de wereld waarneemt. CGT heeft als doel het vervangen van disfunctionele door helpende denkpatronen. Een heldere uitleg over de werking van CGT vindt u hier.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is de aanbevolen methode voor traumabehandeling. Het heeft als doel het desensitiseren van de traumatische ervaring en daarmee het verminderen van  bijvoorbeeld flashbacks, nachtmerries en vermijdingsgedrag. Een heldere uitleg over de werking van EMDR vindt u hier.
Mindfulness is een aandachtstraining waarbij je leert aanwezig te zijn in hier ‘hier en nu’. Je leert je aandacht bewust te sturen, waardoor je bijvoorbeeld negatieve gedachten kunt beschouwen als voorbijgaande gebeurtenissen in plaats van feiten. Als gevolg kun je je gemakkelijker concentreren en ontspannen. Een heldere uitleg over de werking van mindfulness vindt u hier.
Oplossingsgerichtetherapie is kortdurend en resultaat gericht. De focus ligt hierbij niet op het exploreren van problemen, maar op het herkennen van oplossingen en het benutten van de eigen sterke kanten. Centraal staat het idee dat de cliënt zélf de kern van belangrijke oplossingen en veranderingen al in huis heeft.
Schematherapie richt zich op (het herkennen en veranderen van) disfunctionele gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen.Hierbij staan emotionele behoeften centraal. Schematherapie wordt voornamelijk ingezet bij persoonlijkheids-problematiek en terugkerende depressies. Een heldere uitleg over de werking van schematherapie vindt u hier.
Psychodynamischepsychotherapie focust op het krijgen van inzicht in en het ontwikkelen van de (inter)persoonlijke belevingswereld. Een therapeut helpt onbewuste gedachten en gevoelens aan het licht te brengen en inzicht te krijgen in het effect van die innerlijke wereld op het dagelijks functioneren.

De mogelijkheden tot psychodiagnostisch onderzoek in het kader van de behandeling zijn binnen Psychologenpraktijk Nuth uitgebreid. Onder andere bij persoonlijkheidsproblematiek kan dergelijk onderzoek goed bijdragen aan een passende diagnose van het werkelijke probleem. Hierdoor  zal de uiteindelijke behandeling beter afgestemd zijn op (de klachten van) de specifieke cliënt. 

 

Het is mogelijk bij een van de behandelaren van Psychologenpraktijk Nuth supervisie of leertherapie te volgen. Dit kan in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog, (cognitief) gedragstherapeut, psychotherapeut en  klinisch psycholoog. Supervisie is ook mogelijk buiten het kader van een opleiding. 

Het volgen van supervisie of leertherapie is mogelijk bij Marie-Anne Haenen (klinisch psycholoog en psychotherapeut of bij Rebecca Lambrichs (GZ-psycholoog). Neem vrijblijvend contact met een van hen op om te informeren naar mogelijkheden en tarieven. Vermeldt in het onderwerp van uw email of uw aanvraag supervisie of leertherapie betreft. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.