Vergoeding

Vergoeding van Zorg

Psychologenpraktijk Nuth heeft contracten met alle grote zorgverzekeraars in Nederland. Onder aan deze pagina vindt u een overzicht van zorgverzekeraars waarmee wij een contract hebben. Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt onderscheid gemaakt tussen de basis GGZ en de specialistische GGZ. Beiden zijn opgenomen in de basisverzekering en worden daarom vanuit uw zorgverzekering vergoed. Het behandeltraject wordt na afsluiting rechtstreeks gedeclareerd bij de door ons gecontracteerde zorgverzekeraars waarbij u bij aanvang van de behandeling verzekerd was. Wel moet u rekening houden met het eigen risico; dat moet u zelf betalen. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald. In 2021 bedraagt het eigen risico €385.

 

Basis GGZ (BGGZ)

Binnen de BGGZ wordt de behandeling gedeclareerd in een stelsel van vier ‘trajecten’: kort (294 minuten), middel (495 minuten), intensief (750 minuten) en chronisch. Welk zorgtraject bij uw zorgvraag past wordt bepaald tijdens het intakegesprek en is afhankelijk van zowel de aard en de ernst van de problematiek als van de complexiteit en het beloop van de klachten. 

 

               Prestatiecode         Traject                    Tarief
                   180001                             Kort                                €504,71
                   180002                            Middel                           €856,34
                   180003                            Intensief                        €1.373,34
                   180004                            Chronisch                     €1.287,27
                   180005                            Onvolledig                    €219,53

Prestatiecode     Traject        Tarief
180001                        Kort                 €504,71
180002                       Middel            €856,34
180003                       Intensief        €1.373,34
180004                      Chronisch      €1.287,27
180005                       Onvolledig    €219,53

 

Specialistische GGZ (SGGZ)

Binnen de SGGZ worden de kosten van de zorg aan het eind van het behandeltraject vastgesteld. Hierbij wordt landelijk gewerkt met een Diagnose-Behandel-Combinatie (DBC). De zorgkosten worden bepaald aan de hand van tariefgroepen, welke afhankelijk zijn van zowel de diagnose als van de tijd die besteed is aan de behandeling. Duurt uw behandeltraject langer dan één (DBC-)jaar? Dan wordt er een tussentijdse declaratie ingediend. Informatie over de tarieven vindt u op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 

Niet-gecontracteerde Zorg

Niet alle behandelingen worden vergoed zoals gebeurt binnen de BGGZ en de SGGZ. Psychische klachten die niet passen binnen een DSM-diagnose of waarvan de diagnose binnen de niet-verzekerde zorg valt, worden via een ‘overig product’ in rekening gebracht bij de cliënt zelf. De totale zorgkosten zijn afhankelijk van het aantal consulten, waarbij een tarief geldt van €110,27 per consult. Bij sommige (aanvullende) zorgverzekeringen kunt u dit gedeeltelijk of geheel declareren. Informeer hiervoor zelf bij uw eigen zorgverzekaar. 

 

No-Show

Psychologenpraktijk Nuth hanteert duidelijke voorwaarden en tarieven voor no-show of te laat geannuleerde consulten. Een afspraak dient minimaal 24 uur van te voren, per telefoon of e-mail, geannuleerd te worden. In het geval van een no-show of te laat geannuleerde afspraak wordt €60,- bij de cliënt zelf in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

 

Supervisie

Twee van de behandelaren binnen Psychologenpraktijk Nuth bieden de mogelijkheid tot het volgen van supervisie of leertherapie. Dit kan in het kader van de opleiding tot GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut, psychotherapeut, klinisch psycholoog en EMDR-therapeut. Neem telefonisch of per e-mail contact om te informeren naar de tarieven van supervisie en leertherapie.

Contracten